TABUĽKOVÁ APLIKÁCIA

Zjednodušenie výpočtov a vašej administrácie

O TABUĽKOVÉ APLIKÁCII

Predstavuje dátový modul, ktorý je prispôsobiteľný vašim konkrétnym pracovným postupom. Modul je na úrovni databázy prepojený s mapovými a Mobilným modulom a je určený predovšetkým pre pokročilú definíciu a správu úloh a výstupov. Na základe požiadaviek umožňuje vytvárať štruktúrovaný prehľad majetku, zmlúv, dovoľuje výpočtovej funkcie a vzájomnej previazanie dát a vstupov.

Ideálne pre riešenie na správu cintorínov, správu zmlúv, poplatkov a inventarizáciu obecných pozemkov.

  • MAPA + INFORMAČNÝ SYSTEM Uľahčuje rozhodovanie, prepája prehľadnosť máp s funkciami informačného systému.
  • NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI POUŽITIA Cleerio Tabuľková aplikácie je finančne dostupná a má neobmedzené možnosti využitia.
  • JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE Ovládanie navrhnuté samotnými užívateľmi, preto nie je nutné školenie.
  • RÝCHLE ZDIEĽANIE INFORMACIÍ Umožňuje zdieľanie informácií bez obmedzenia počtu užívateľov.
  • ŠETRÍ ČAS AJ PENIAZE Šetrí vám čas aj peniaze, zrýchľuje vašu povinnú administráciu.
  • KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ Umožňuje zistenie zmien, ktoré nastali počas roka.
  • AKTUÁLNOSŤ DAT Robí poriadok v dátach a zabezpečuje ich stálu aktuálnosť.