OBLASTI RIEŠENIA

Uľahčenie správy a evidencie majetku

Štátna správa a samospráva

Čo získate?
 • Online evidencia a správa majetku, zdieľanie informácií s verejnosťou
 • Informácie a LV z katastra nehnuteľností, rýchle vyhľadávanie parciel a budov
 • Zobrazenie územných plánov, štúdií, inžinierskych sietí, pasportov

Majitelia a správcovia pozemkov

Čo získate?

 • Kompletný prehľad o svojich a aj ostatných pozemkoch v záujmovom území,vrátane evidencie zmlúv a platieb
 • Napojenie sa na aktuálne údaje z katastra nehnuteľností, rýchle vyhľadávanie majiteľov vrátane listov vlastníctva
 • Informácie z registra pôdy LPIS
 • Prepojenie s lesným hospodárskym plánom

Správcovia budov a areálov

Čo získate?

 • Online prehľad o nehnuteľnostiach, technickej infraštruktúre a okolitých pozemkoch
 • Vnútorné aj vonkajšie priestory v jednej spoločnej mapovej aplikácii
 • Prepojenie výkresovej dokumentácie s vlastnou evidenciou vedenou v .xls, .doc, …
 • Zoznam pravidelných revízií, plánov údržby a zodpovedných osôb

Ťažobný a ťažký priemysel

Co získáte?

 • Správa všetkých ťažobných lokalít z jedného miesta
 • Aktualizácia dát z terénu, rýchla komunikácia medzi zamestnancami spoločnosti
 • Archivácia dokumentov, prípravy ťažby, plány rekultivácie, prehľad vyťažených objemov
 • Mapovanie dronom, detailné ortofotomapy

Zábavné a športové areály

Čo získate?

 • Informácie o areály pre správcov a verejnosť
 • Areál v interaktívnej mape vrátane detailných informácií
 • Meranie vzdialeností medzi jednotlivými stanoviskami, informácie o službách a ponukách, náučné chodníky, detaily o faune a flóre
 • Jednotná údržba areálu, evidencia kosenia a starostlivosť o trávnaté plochy, schéma zavlažovacieho a zasnežovacieho systému

VYSKÚŠAJTE SI APLIKÁCIE S REÁLNYMI DÁTAMI

Editujte, vyhľadávajte a surfujte v informáciách