NAŠI ZÁKAZNÍCI

Praha 17

Mapová aplikácia sprístupňuje otvorené geodáta Inštitútu plánovania a rozvoja hl. m. Prahy a zjednocuje ich s vlastnou evidenciou a dátami úradu. Aplikácia nie len uľahčuje správu majetku mestskej časti, ale funguje ako ideálny nástroj pre zdieľanie informácií mestskej časti s verejnosťou, občianskymi spolkami a podnikateľmi.
Úradu výrazne šetrí čas a náklady pri správe majetku, uľahčuje prácu s katastrálnymi dátami a napomáha externej komunikácii.

Aplikácia získala 3. miesto v súťaži Fondu Otakara Motejla o najlepšiu online aplikáciu nad otvorenými dátami. Viac sa dočítate tu.

Poliklinika Prosek

Poliklinika riešila niekoľko problémov súvisiacich s rozmiestnením technológií a zariadení vo vnútri budovy a rovnako procesy údržby a revízií. Mapová aplikácia sa ukázala ako ideálny nástroj a pomocník pre získanie komplexného prehľadu, stráženia termínov potrebných revízií a hlásenia porúch. Vedenie polikliniky obzvlášť privítalo možnosť kontrolovať svoje procesy priamo nad detailnou výkresovou dokumentáciou vrátane evidencie o zariadeniach, ich umiestnení s pôdorysmi všetkých poschodí budovy.

Klecany

Mapová aplikácia výrazne šetrí prácu a čas pri správe mesta. Okamžitý prehľad o parcelách, budovách, mestskom majetku, inžinierskych sietiach, záplavových územiach a iných pasportech, poskytuje kompletné a aktuálne informácie kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Vďaka tomu, že je aplikácia prístupná online, mesto môže ponúkať množstvo užitočných informácií svojim občanov i širšej verejnosti.

Mapová aplikácia Cleerio pre mesto Klecany vyhrala prvé miesto v súťaži Zlatý erb.

Eurovia

Spoločnosť dlho hľadala rýchly a efektívny prístup k dôležitým informáciám týkajúcim sa všetkých svojich ťažobných miest. Prehľadná mapa ťažobných lokalít poskytuje prístup do mapových aplikácií jednotlivých miest, ktoré obsahujú podrobné informácie k danej lokalite. Ide o geologickú dokumentáciu, ťažobno-meračskú dokumentáciu, prevádzkovú dokumentáciu, plány otvárky a ťažby alebo majetkovo-právne vzťahy k nehnuteľnostiam a okolitým pozemkom. Oceňujú poriadok v dátach, jednotnú archiváciu dokumentov a prístup k akýmkoľvek potrebným informáciám online bez zdržania.

Farma Otročín

Mapová aplikácia zobrazuje vlastné i prenajaté pozemky a všetky svoje obhospodarované pôdne bloky. Zobrazenie spôsobom - všetky odrazu, v tejto súhrnnej a detailnej podobe a naviac súčasne s najaktuálnejšími informáciami z katastra nehnuteľností, doteraz nemali možnosť. Veľké uľahčenie poskytuje nástroj pre evidenciu zmlúv, ktorý spočíta súhrnné výmery, nájmy, dane a pripraví tlačové podklady zmlúv na podpis, vrátane príloh.

Pracuje s prepojením na dáta z katastra nehnuteľností pre evidenciu správneho a aktuálneho vlastníka. V mapovej aplikácii Cleerio našli pomocníka, ktorý šetrí čas a náklady.