MAPOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Mobilná mapová aplikácia Cleerio predstavuje pohodlný prístup k informáciám rovno v teréne. Umožňuje prehliadanie a komfortnú editáciu dát, vkladanie nových objektov podľa GPS lokalizácie, pripájanie fotografií a ďalších popisných informácií. Dáta sú dostupné aj v režime offline. Automatická synchronizácia zabezpečí aktualizáciu dát ihneď po pripojení na internet.

Výhody mobilnej aplikácie

 • PRE PRÁCU V TERÉNE Zber a editácia dát do mapovej aplikácie je možná priamo v teréne.
 • VKLADANIE DÁTVkladanie nových informácií, fotografií a popisov odkiaľkoľvek.
 • ONLINE / OFFLINEOnline i offline režim pre editáciu na miestach bez pokrytia mobilným signálom.
 • SYNCHRONIZÁCIAAutomatická synchronizácia upravených dát v momente pripojenia na internet.

MAPOVÁ APLIKÁCIA

Online mapová aplikácia prepája názornosť a prehľadnosť máp s efektivitou informačného systému. Predstavuje unikátny a nečakaný pohľad na evidenciu a správu majetku. Na jednom mieste zobrazuje projektovú dokumentáciu, vybavenie budov a areálov, trasy inžinierskych sietí, plochy zelene, komunikácie a ďalšie evidencie spolu s tabuľkovým prehľadom dát. Ponúka unikátne funkcie vyhľadávania naprieč veľkým množstvom dát a zobrazovanie výsledkov na mape. Poskytuje komplexný prehľad pre efektívnu správu areálu, budov, pozemkov a maximálne zjednodušuje odovzdávanie informácií medzi managementom, zamestnancami, správcami a tretími stranami.

Výhody mapovej aplikácie

 • NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI POUŽITIA Mapová aplikácia Cleerio je dostupná a má neobmedzené možnosti využitia.
 • ĽAHKÉ OVLÁDANIE Je navrhnutá samotnými používateľmi, preto má ľahké ovládanie a nie je nutné školenie.
 • INFORMÁCIE ONLINE NA JEDNOM MIESTE Všetky informácie sú dostupné online, nie ste nútení nič hľadať.
 • RÝCHLE ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ Počet používateľov je bez obmezení a umožňuje rýchle odovzdávanie informácií.
 • MAPA + INFORMAČNÝ SYSTÉM Uľahčuje rozhodovanie, prepája prehľadnosť máp s funkciami informačného systému.
 • ŠETRÍ ČAS AJ PENIAZE Bezkonkurenčný spôsob vyhľadávania vo veľkom objeme dát.
 • KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ Umožňuje rozsiahle možnosti práce s informáciami z katastra nehnuteľností.
 • OTVORENÉ DÁTA Sprístupňuje informácie z verejne dostupných zdrojov dát.
 • AKTUÁLNOSŤ DÁT Robí poriadok v dátach a zaisťuje ich stálu aktuálnosť.

VYSKÚŠAJTE SI APLIKÁCIE S REÁLNYMI DÁTAMI

Editujte, vyhľadávajte a surfujte informáciami