Predtým obyčajný študent,

dnes jeden z najúspešnejších absolventov

V roku 2010 dokončil Ladislav Čapek štúdium na University of New York in Prague, kde dosiahol prestížny titul MBA. Spolu s ním končil štúdium univerzity aj Jan Zvoník, terajší CTO. Zaujímavé je, že firma Geosense (teraz Cleerio) už v tom čase existovala, ako to?

Dvaja spoluzakladatelia totižto firmu založili už počas svojich štúdií. Na myšlienke, ktorá o pár rokov neskôr priniesla revolučný prístup k správe majetku pomocou online mapovej aplikácie, spoločne pracovali už od roku 2009. Obchodný plán spoločnosti bol dokonca súčasťou ich absolventskej práce. O tom, že bol predurčený k úspechu, dnes hovorí vyše 1 400 spokojných zákazníkov.

Univerzita kontaktovala Ladislava Čapka a požiadala ho o súhlas zaradiť jeho príbeh medzi tzv. „success stories“. Ladislav sa tak zaradil medzi desiatku absolventov, ktorí uspeli nielen v škole, ale zaznamenali veľký úspech vo svojej následnej kariére. Článok môžete čítať v angličtine na stránkach univerzity