MY SME CLEERIO

Zoznámte sa s nami

Vytvárame online mapový informačný systém, ktorý užívateľom zjednodušuje evidenciu a správu majetku. Systém jednoducho prepojuje prehľadnosť máp s chytrosťou a funkciami informačného systému.

Vznikli sme v roku 2009 pod názvom Geosense. Vyvíjame mapovú aplikáciu, ktorá uľahčuje evidenciu a správu majetku. Vďaka akcelerátorovi Rocket Space od CzechInvestu sme sa zúčastnili stáže v Silicon Valley, odkiaľ čerpáme inšpiráciu dodnes.
Náš nasledujúci rozvoj zaujal investičný fond Springtide Ventures skupiny KKCG, s ktorým sme v tomto roku zahájili prvú vlnu investičného plánu v objeme niekoľkých miliónov Eur, ktorá nám urýchli vstup na zahraničné trhy.

Mapovú aplikáciu, ktorá je rovnako ako v Čechách tak aj na Slovensku prepojená s kompletnou databázou katastrálnych dát, využívajú klienti z oblasti municipalít, ťažobného priemyslu, správy pozemkov a majetku, poľnohospodárstva alebo facility managementu. V súčasnej dobe máme viac ako 1 400 klientov využívajúcich naše služby po celom svete.
Náš skvelý firemný tím miluje nové technológie a sú to tí najlepší odborníci na správnych miestach.

Mapová aplikácia Cleerio momentálne uľahčuje správu majetku viac než 1 400 klientom po celom svete.

Zaujali sme v médiách

Získali sme ocenenie

Ďakujeme za všetky ocenenia, ktoré sme získali, znamená to pre nás, že pracujeme na správnej veci a motivuje nás to k ďalším vylepšeniam a pokračovaniu.

Zlatý erb, najlepšia elektronická služba

V súťaži Zlatý Erb o najlepšiu elektronickú službu opakovane uspela mapová aplikácia obce Tisá. Sme radi, že aplikácia spĺňa svoj cieľ v sprístupňovaní informácií z vedenia obcí a miest verejnosti, ocenenie získala aj obec Ostrovačice, Rtyně v Podkrkonoší, mesto Klecany a ďalšie.

Spoločne otvárame dáta

Naša mapová aplikácia Prahy 17 – Řepy získala 3. miesto v súťaži Spoločne otvárame dáta Fondu Otakara Motejla. Súťaž ocenila našu aplikáciu z hľadiska sprístupnenia otvorených dát, uľahčenie správy majetku Prahy 17 a súčasne ako nástroj pre online sprístupnenie informácií z MČ občanom.

CzechInvest pre Silicon Valley

CzechAccelator, ktorého sa mohli zúčastniť iba vybraté české technologické firmy, nás podporil v získavaní medzinárodných skúseností a vďaka nemu sme sa stali na pol roka súčasťou svetového podnikateľského inkubátora na západnom pobreží USA v Silicon Valley, najznámejšom IT centre sveta. Bolo to pre nás obrovské vyznamenanie, skúsenosť a inšpirácia.

Delloite technology Fast 50

Obstáli sme aj v súťaži Deloitte Technology Fast 50, ktorej sa zúčastňujú najrýchlejšie rastúce firmy strednej a východnej Európy. Po úspechu medzi start-upmi sme vstúpili do hlavnej kategórie Fast 50, kde sme sa umiestnili na 5. mieste medzi firmami z ČR a na 35. mieste vrámci regiónu CEE.