MY SME BIO-NEXUS

Zoznámte sa s nami

Jsme vývojářem a provozovatelem produktu CLEERIO. Jsme IT společnost, která vyvíjí inovativní a jedinečné technologie.
Kombinací moderních poznatků, rozšířené reality a intuitivních řešení, napomáháme firmám k optimalizaci jejich pracovních procesů a úkolů.

Vznikli sme v roku 2009 pod názvom Geosense. Vyvíjame mapovú aplikáciu, ktorá uľahčuje evidenciu a správu majetku. Vďaka akcelerátora Rocket Space od CzechInvestu sme sa zúčastnili stáže v Silicon Valley, odkiaľ čerpáme inšpiráciu dodnes.
Náš nasledujúci rozvoj zaujal investičný fond springtide Ventures skupiny KKCG, s ktorým sa začal investičný plán pre urýchlenie nášho vstupu na zahraničné trhy. Vďaka portfóliu firiem kapitálového fondu springtide Ventures sa otvorila možnosť novej spolupráce so zahraničnou spoločnosťou Bio-Nexus.

Táto spolupráca otvorila prístup na nové trhy a umožnila ponúknuť klientom komplexné riešenia. Pre uľahčenie ponuky a komunikácie sme sa rozhodli pre zjednotenie oboch firiem a používaní jednotného názvu Bio-Nexus. Medzi naše hlavné produkty patria Mapová aplikácia CLEERIO, ktorá je tak v Čechách, tak aj na slovenskom, prepojená s kompletnou databázou katastrálnych dát. Mapovou aplikáciu CLEERIO využívajú klienti z oblasti municipalít, ťažobného priemyslu, správy pozemkov a majetku, poľnohospodárstvo alebo facility managementu.

Mapová aplikácia Cleerio momentálne uľahčuje správu majetku viac než 1 400 klientom po celom svete.