MOBILNÁ APLIKÁCIA CLEERIO

PRE PRÁCU V TERÉNE A BEZ SIGNÁLU

O MOBILNEJ APLIKÁCII

Mobilná mapová aplikácia Cleerio predstavuje pohodlný prístup k informáciám priamo v teréne. Umožňuje prehliadanie a komfortnú editáciu dát, vkladanie nových objektov podľa GPS lokalizácie a pripájanie fotografií a ďalších popisných informácií. Dáta sú dostupné aj v režime offline. Automatická synchronizácia zabezpečí aktualizáciu dát ihneď po pripojení sa k internetu.

  • PRE PRÁCU V TERÉNE Zber a editácia dát v mapovej aplikácii priamo v teréne
  • VKLADANIE DÁT Vkladanie nových informácií, fotografií a popisov priamo na mieste
  • ONLINE / OFFLINE Online aj offline režim pre editáciu na miestach bez pokrytia mobilným signálom
  • SYNCHRONIZÁCIA Automatická synchronizácia upravených dát v momente pripojenia