Meníme sa na Cleerio

Jedna značka pre celý svet, meníme sa na Cleerio.

Zmena nastala 14. 4. 2016 zápisom v obchodnom registri.
Ostatné údaje spoločnosti – IČO, DIČ, bankové spojenie, telefónne čísla a zatiaľ aj emailové adresy – zostávajú bez zmeny.
Už čoskoro spustíme nové webové stránky a zoznámime vás s novými produktovými materiálmi.