MAPOVÁ APLIKÁCIA

Aplikácia, ktorá uľahčuje správu a evidenciu akéhokoľvek majetku

O MAPOVEJ APLIKÁCII

Online aplikácia prepája názornosť máp s efektivitou informačných systémov, predstavuje unikátny
a nečakaný pohľad na evidenciu a správu majetku. Na jednom mieste zobrazuje projektovú dokumentáciu, vybavenie budov a areálov, trasy inžinierskych sietí, plochy zelene, komunikácie a ďalšiu evidenciu spolu
s tabuľkovým prehľadom dát. Ponúka unikátne funkcie vyhľadávania naprieč veľkým množstvom dát
a zobrazovanie výsledkov na mape. Poskytuje komplexný prehľad pre efektívne spravovanie areálu, budov, pozemkov a maximálne zjednodušuje odovzdávanie informácií medzi managementom, zamestnancami,
správcami a tretími stranami.

  • NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI POUŽITIA Aplikácia Cleerio je finančne dostupná a má neobmedzené možnosti využitia.
  • ĽAHKÉ OVLÁDANIE Ovládanie je navrhnuté samotnými používateľmi a nie je nutné školenie.
  • INFORMÁCIE ONLINE NA JEDNOM MIESTE Všetky informácie sú dostupné online na jednom mieste, nič nehľadáte.
  • RÝCHLE ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ Počet používateľov je neobmedzený a umožňuje rýchle zdieľanie informácií.
  • MAPA + INFORMAČNÝ SYSTÉM Uľahčuje rozhodovanie, prepája prehľadnosť máp s funkciami informačného systému.
  • ŠETRÍ ČAS AJ PENIAZE Bezkonkurenčný spôsob vyhľadávania vo veľkom objeme dát.
  • KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ Umožňuje rozsiahle možnosti práce s informáciami z katastra nehnuteľností.
  • OTVORENÉ DÁTA Sprístupňuje informácie z verejne dostupných zdrojov dát.
  • AKTUÁLNOSŤ DÁT Robí poriadok v dátach a zaisťuje ich stálu aktuálnosť.