Mapová aplikácia Cleerio (Geosense)

získala bronzovú medailu

Fond Otakara Motejla, založený Nadáciou Open Society Fund, udelil v treťom ročníku súťaže Spoločne otvárame dáta našej mapovej aplikácie Prahy 17, bronzovú medailu.
Do súťaže sa mohli hlásiť online aplikácie, ktoré využívajú otvorené dáta a skvalitňujú ich dostupnosť verejnosti. Prihlásil sa rad aplikácií firiem, študentov a neziskových organizácií.
Do sútaže sme prihlásili mapovú aplikáciu Prahy 17, v ktorej sú dostupné informácie nie len z mestskej časti Řepy, ale z celej Prahy. Mezi hodnotiace kritériá patril spoločenský prínos aplikácie, skvalitnenie služieb pre občanov, užívateľská prívetivosť, intuitívnosť a originalita riešenia.

Sú to hodnoty, za ktorými si stojíme u všetkých našich zákazníkov. Úspechu v súťaži si nesmierne ceníme a ďakujeme!

Na mapovú aplikáciu Prahy sa môžete pozrieť aj vy, nájdete ju na adrese http://maps.geosense.cz/praha-17

Kompletné výsledky súťaže sú zverejnené na stránkach Fondu Otakara Motejla

Správu momentálne nájdete v médiách Ekonom, Ekonom, GeoBusiness alebo Lupa.cz.