Cleerio SK s.r.o. sa stáva súčasťou nadnárodnej skupiny Bio-Nexus

Spoločnosť Cleerio SK oznamuje, že v nastávajúcich týždňoch zmení vlastníka a názov spoločnosti na Bio-Nexus. Konateľom spoločnosti bol menovaný zakladateľ spoločnosti Cleerio JUDr. Jan Zvoník a spoločnosť má nové sídlo na adrese Klincová 35, 821 08 Bratislava.

Po piatich rokoch pôsobenia na slovenskom trhu ako priekopník online mapových aplikácií pre obce a privátnu sféru, sa spoločnosť týmto krokom posúva do ďalších segmentov trhu, ako je priemysel a riadenie pracovných činností.

Pre pôvodných klientov sa nemení nič na funkčnosti a rozsahu poskytovaných aplikácií a podpory. Zostanú zachované taktiež názvy produktov v geoinformačnej oblasti. Silné medzinárodné zázemie takto umožní významným spôsobom rozšíriť portfólio produktov a služieb.

Za spoločnosť Cleerio SK s.r.o.

JUDr. Jan Zvoník
konateľ spoločnosti