Cleerio sa prepája so spoločnosťou BIO-NEXUS

Spoločnosti sa navzájom doplnia hlavne v oblasti produktov a predaja. Nová spolupráca by mala priniesť komplexné riešenia pre klientov a prístup do nových oblastí. Obidve spoločnosti, BIO-NEXUS a Cleerio tvoria významnú súčasť investičného portfólia Springtide Ventures v rámci skupiny KKCG.

Je to výborná príležitosť pre vzájomné posilnenie obidvoch produktových portfólií – BIO-NEXUS má riešenia pre riadenie pracovných procesov v mobilných zariadeniach, CLEERIO zase mapové systémy a spoločne tvoria komplexné riešenia pre digitalizáciu pracovných postupov v teréne, „hovorí Michal Tománek, investičný riaditeľ, zodpovedný za Springtide Ventures v rámci skupiny KKCG, a.s.

Vďaka novému partnerstvu získa Cleerio prístup k novým oblastiam, ako je Austrália alebo Singapur v ktorých rozšíri už existujúce služby pre klientov spoločnosti BIO-NEXUS. Naviac BIO-NEXUS získa vďaka Cleeriu kanceláriu priamo v centre EU. Novým generálnym riaditeľom oboch spoločností sa stáva Ztiki Fuchs, súčasný generálny riaditeľ spoločnosti BIO-NEXUS. Riadením českých a slovenských aktivít je poverený Jozef Havaš, ktorý bude regionálnym COO. Ladislav Čapek, ktorý doteraz Cleerio viedol, sa rozhodol spoločnosť opustiť.

"Pre BIO-NEXUS a Cleerio je toto ďalší krok vpred vo vývoji spoločnosti. Verím, že sa môžeme navzájom doplniť v celej rade oblastí, spoločne rásť a ponúknuť klientom to najlepšie z oboch firiem,“ dodáva Ztiki Fuchs, nový generálny riaditeľ spoločnosti Cleerio a BIO-NEXUS.

Investičný fond Springtide Ventures, ktorý patrí do skupiny KKCG, získal podiel v spoločnosti BIO-NEXUS v júli 2016. Spoločnosť BIO-NEXUS je izraelská IT spoločnosť, ktorá vyvýja inovatívne a unikátne technológie, ktoré kombinujú najmodernejšie poznatky z oblasti rozšírenej reality s intuitívnymi riešeniami, ktoré pomáhajú ľuďom v teréne plniť ich úlohy. Firma sa teraz zameriava na tri hlavné piliere podnikania: veľké priemyselné objekty (Care-Nexus), záchranné lekárske služby (BIO-Nexus Medical) a letecké spoločnosti (Aero-Nexus).

Cleerio (pôvodne Geosense) poskytuje kvalitné mapové informačné systémy pre štátnu správu a súkromný sektor. Spoločnosť sa zameriava na vizualizáciu, využitie a efektívnu správu dát a integráciu v rámci ostatných riešení.

Investičná skupina KKCG
KKCG je medzinárodná investičná skupina s aktívami 2 mld. eur. Zamestnáva viac než 2500 ľudí. Ako strategický investor sa dlhodobo zameriava na oblasti tažby ropy a zemného plynu, na lotériový priemysel, cestovný ruch a na investície do nových technológií prostredníctvom fondu Springtide Ventures. Skupina KKCG vlastní podiely vo viac než 25 českých a zahraničných spoločnostiach, medzi ktoré patrí napr. Skupina MND, DataSpring, SafeDX, SAZKA Group, VÍTKOVICE, cestovná skupina FISCHER, Conectart a ďalšie. KKCG pôsobí v 10 krajinách sveta.