Aplikácia je pripravená

GDPR

Čo je to GDPR?

GDPR je doposiaľ najviac uceleným súborom pravidiel na ochranu osobných dát s platnosťou od 25. 5. 2018. GDPR je skratka z General Data Protection Regulation. Tieto pravidlá musí dodržiavať každý, kto spracováva, zbiera alebo inak nakladá s osobnými údajmi.

Týka sa GDPR CLEERIO Mapovej aplikácie?

Nariadenie mieri na firmy, inštitúcie i jednotlivcov, ktorí zaobchádzajú s osobnými údajmi – zamestnancov, zákazníkov, klientov či dodávateľov, a to naprieč segmentami a odvetviami. Zasiahne aj tých, ktorí analyzujú alebo sledujú chovanie užívateľov na webe, pri používaní aplikácií alebo šikovných technológií. GDPR sa tak dotýka našej firmy aj našich produktov.

CLEERIO Mapová aplikácia je pripravená na GDPR

Na projekte GDPR sme začali pracovať s dostatočným predstihom, preto môžeme dnes povedať, že CLEERIO Mapová aplikácia je pripravená na GDPR a nemusíte sa ničoho obávať.

Ako je aplikácia pripravená na GDPR

Prísne zabezpečenie dát a ich dostupnosť

Dáta sú uložené v špičkovom dátovom centre s úrovňou certifikácie Tier III, ktorá garantuje v podstate nepretržitú prevádzku IT a zároveň umožňuje údržbu inštalovaných technológií bez ovplyvnenia chodu centra. Zároveň získal taktiež certifikáciu Systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS).

Užívateľské profily a ich riadenie

Prístup k neverejným dátam je chránený osobným užívateľským menom a heslom, ktoré je prideľované jednotlivým konkrétnym užívateľom. Heslo si každý užívateľ môže kedykoľvek zmeniť nastavením v aplikácii.

Verejné a neverejné dáta

Klient si sám určí, ktoré dáta (agendy/ pasporty) zverejní všetkým užívateľom CLEERIO Mapovej aplikácie a ktoré naopak obmedzí iba pre konkrétnych užívateľov. Sprístupniť alebo naopak obmedziť sa môžu nie len celé samostatné agendy, ale aj jednotlivé údaje pri prvkoch.

Logovanie a historizovanie

Sú nastavené striktné pravidlá pre ukladanie prístupov a úprav v CLEERIO Mapovej aplikácii, vrátane ich zálohovaní a následných výmazov v súlade s novým nariadením GDPR. Vrátane správy a ochrany prístupu k týmto dátam.

Osobné údaje z Katastra nehnuteľností

Zatiaľ nemáme jednoznačné vyjadrenia, ako bude GDPR zasahovať do súčasnej podoby distribúcie katastrálnych dát. O tomto Vás budeme priebežne informovať.

Odporučenie pre Vás

Pre prihlásenie do CLEERIO Mapové aplikácie používajte vždy svoje vlastné unikátne prístupové údaje, ktoré nepodávate nikomu ďalšiemu. Sú určené len Vám a zdieľaním by mohlo dôjsť k ich zneužitiu. Pokiaľ potrebujete nastaviť viac užívateľov, kontaktujte nás! Chránite tým seba a svoje dáta.

Máte otázky?