1. miesto v súťaži Zlatý erb

Obec Lipník vyhrála s aplikací Cleerio!

Česká obec Lipník s mapovou aplikáciou Cleerio zvíťazila v krajskom kole súťaže Zlatý erb v kategórii Smart city a najlepšie elektronická služba. Postupuje tak do kola celoštátneho.

Obec Lipník má vďaka aplikácii Cleerio prehľadný pasport komunikácií a verejného osvetlenia, ktoré značne zjednodušujú evidenciu obecného majetku. Mapová aplikácie tiež interaktívne zobrazuje vedení inžinierskych sietí a je prepojená s katastrom nehnuteľností, čo spolu s integráciou územného plánu do aplikácie prispieva k ľahkej miestnej verejnej správe.

Cieľom súťaže Zlatý erb je podporiť modernizáciu miestnej a regionálnej verejnej správy prostredníctvom rozvoja informačných služieb poskytovaných občanom i špecifickým skupinám užívateľov s využitím internetu a iných elektronických médií. Touto cestou sa súťaž Zlatý erb snaží prispieť k rozvoju kvality života v mestách a obciach.