Vyhráli jsme EOVation City & Climate Hackathon!

4.4.2018

Ve dnech 16. a 17. března se náš technický tým zúčastnil soutěže EOVation City & Climate Hackathon organizovaný podnikatelským inkubátorem ESA BIC Prague (European Space Agency Incubation Centre) za technologické podpory společnosti IBM. Hlavním záměrem bylo přinést inovaci v oblasti dopadu klimatických změn na život ve městech a nalézt chytrá řešení týkající se rozvoje měst a kvality života v nich. Důraz byl kladený zejména na business potenciál nápadu a klíčovou roli hrálo využití satelitních dat evropského programu pro dálkový průzkum Země - Copernicus. S návrhem přišlo celkem 8 týmů, které měly za úkol během 24 hodin za podpory mentorů - odborníků na různá témata - pracovat na technologickém a business řešení pro svůj produkt. Po uplynutí časového limitu týmy prezentovaly svá řešení v 7 minutové prezentaci s cílem přesvědčit přísnou porotu o tom, že jejich produkt je ten, který má největší přínos pro města a zároveň největší finanční potenciál.

Za tým společnosti Bio-Nexus se hackathonu zúčastnilo 6 členů našeho technického týmu. Přišli jsme s nápadem vytvořit mapovou aplikaci zobrazující mapu teplot ve městech a jaký důsledek na teplotu bude mít změna uspořádání a využití ploch. Teplotní mapu jsme vytvořili ze satelitních a vektorových dat volně dostupných v celosvětovém měřítku. Vytvořili jsme algoritmus pro přepočet hodnot teploty na základě úprav uživatele, jinými slovy, vytvořená aplikace uživateli říká, jak by se změnila teplota okolí, kdyby na místě např. nevyužívaného průmyslového areálu stál nově park, anebo naopak, kdyby se město místo parku rozhodlo vybudovat parkoviště.

Nápad na tento produkt byl cílený pro správu měst, developery, neziskové organizace, realitní společnosti a řadu dalších klientů. K velkému překvapení všech členů týmu se produkt porotě líbil natolik, že se rozhodla udělit mu první místo a tým Bio-Nexus se tedy stal celkovým vítězem! Kromě finanční odměny jsme tím získali podporu organizujících společností v dalším rozvoji představeného produktu a také cenné zkušenosti v oblastech týmové spolupráce, efektivity práce v časovém limitu, prezentace produktu cílené na prodej a použití nových technologií a typů dat. Děkujeme za skvělou příležitost!

Pokud byste se nás chtěli zeptat na více detailů, napište nám!