OBLASTI ŘEŠENÍ

Usnadnění správy a evidence majetku

Státní správa a samospráva

Co získáte?

 • Online evidence a správa majetku, sdílení informací s veřejností
 • Informace a LV z katastru nemovitostí, rychlé vyhledávání parcel a budov
 • Zobrazení územních plánů, studií, inženýrských sítí, pasportů

Správci budov a areálů

 • Online přehled o nemovitostech, technické infrastruktuře a okolních pozemcích
 • Vnitřní i venkovní prostory v jedné společné mapové aplikaci
 • Propojení výkresové dokumentace s vlastní evidencí vedené v .xls, .doc, …
 • Seznam pravidelných revizí, plánu údržby a zodpovědných osob

Majitelé a správci pozemků

Co získáte?

 • Kompletní přehled o svých i ostatních pozemcích v zájmovém území včetně evidence smluv a plateb
 • Napojení na aktuální údaje z katastru nemovitostí, rychlé vyhledávání majitelů včetně listů vlastnictví
 • Informace z registru půdy LPIS
 • Propojení s lesní hospodářskou knihou

Těžební a těžký průmysl

Co získáte?

 • Správa všech těžebních lokalit z jednoho místa
 • Aktualizace dat z terénu, rychlá komunikace napříč zaměstnanci společnosti
 • Archivace dokumentů, přípravy dobývání, plány rekultivace, přehled vytěžených objemů
 • Mapování dronem, detailní ortofoto

Zábavné a sportovní areály

Co získáte?

 • Informace o arálu pro správce a veřejnost
 • Areál v interaktivní mapě včetně detailních informací
 • Měření vzdáleností mezi jednotlivými stanovišti, informace o službách a nabídkách, naučné stezky, detaily o fauně a flóře
 • Jednotná údržba areálu, evidence sečení a péče o trávníkové plochy, schéma zavlažovacího a zasněžovacího systému

VYZKOUŠEJTE SI APLIKACE S REÁLNÝMI DATY

Editujte, vyhledávejte a brouzdejte v informacích