NAŠI ZÁKAZNÍCI

Praha 17

Mapová aplikace zpřístupňuje otevřená geodata Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a sjednocuje je s vlastní evidencí a daty úřadu. Aplikace nejen usnadňuje správu majetku městské části, ale funguje jako ideální nástroj pro sdílení informací městské části s veřejností, občanskými spolky a podnikateli.
Úřadu výrazně šetří čas a náklady při správě majetku, práci s katastrálními daty a externí komunikací.

Aplikace získala 3. místo v soutěži Fondu Otakara Motejla o nejlepší online aplikaci nad otevřenými daty. Více si přečtěte zde.

Poliklinika Prosek

Poliklinika řešila několik problémů souvisejících s rozmístěním technologií a zařízení uvnitř budovy, a také s procesy údržby a revizí. Mapová aplikace se ukázala jako ideální nástroj a pomocník pro získání komplexního přehledu, hlídání potřebných revizí a hlášení závad. Vedení polikliniky se velice zamlouvala možnost kontrolovat své procesy přímo nad detailní výkresovou dokumentací včetně evidence vybavení, jeho umístěním a půdorysy všech podlaží budovy.

Klecany

Mapová aplikace výrazně šetří práci a čas při správě města. Okamžitý přehled o parcelách, budovách, městském majetku, inženýrských sítích, záplavových území aj. pasportech poskytuje kompletní a aktuální informace kdykoli a odkudkoli. Díky tomu, že je aplikace přístupná online, město publikuje mnoho užitečných informací pro své občany a veřejnost.

Mapová aplikace Cleerio ve městě Klecany vyhrála první místo v soutěži Zlatý erb.

Eurovia

Společnost dlouho hledala rychlý a efektivní přístup k důležitým informacím týkajících se všech svých těžebních míst. Přehledná mapa těžebních lokalit poskytuje přístup do mapových aplikací jednotlivých míst, které poskytují již podrobné informace k dané lokalitě. Jedná se o geologickou dokumentaci, důlně měřickou dokumentaci, provozní dokumentaci, plány otvírky a dobývání nebo majetkoprávní vztahy k nemovitostem a okolním pozemkům. Velmi oceňují pořádek v datech, jednotnou archivaci dokumentů a přístup k veškerým potřebným informacím online bez zdržení.

Farma Otročín

Mapová aplikace farmě zobrazí vlastní i propachtované pozemky a veškeré své obhospodařované půdní bloky. Zobrazit vše najednou, v této souhrnné a detailní podobě, a navíc současně s nejaktuálnějšími informacemi z katastru nemovitostí do té doby neměli možnost. Velké usnadnění poskytuje nástroj pro evidenci smluv, který spočítá souhrnné výměry, nájmy, daně a připraví tiskové podklady smluv k podpisu, včetně příloh.
Pracuje s propojením na data z katastru nemovitostí pro evidenci správného a aktuálního vlastníka. V mapové aplikaci Cleerio našli pomocníka, který šetří čas a náklady.