Usnadněte si správu obce

Mapová aplikace i pro vaši obec

Co to znamená a jak si zrychlit přípravu?

Ruční vypisování údajů o parcelách obce z listů vlastnictví už není nutné. Pracujete přímo nad aktuálními katastrálními daty. Pozemky zařazujete do příslušných kategorií (H1 - H5) pouhým zaklikáním a to i hromadně. Pořizovací ceny můžete zadávat buď jako částku za m2 nebo celkovou cenu, systém zbývající veličinu dopočítá. Zařazení do kategorií i zadané ceny systém zachovává, po další aktualizaci katastrálních dat tak stačí pracovat už jen s pozemky, u nichž došlo v katastru ke změně (systém je sám identifikuje). Výstupem je tisková sestava se sumarizací výměr a pořizovacích cen po jednotlivých kategoriích a sestava s inventurním soupisem pozemků.

Výhody aplikace pro inventarizaci obecních pozemků

  • AUTOMATICKÉ VYHODNOCENÍ ZMĚNSystém obsahuje aktuální údaje z katastru nemovitostí a sám vyhodnocuje změny proti předchozím obdobím. Stačí tak pracovat jen s pozemky, které jsou nově nabyté, nebo u nich došlo ke změnám.
  • PŘEHLEDNOST A RYCHLÉ VÝBĚRYFiltrovat můžete podle druhu pozemku, čísla parcely, katastrálních území, listů vlastnictví, výměr, kategorií, věcných břemen, změny proti předchozímu období, pořizovacích cen, cen za m2 ad.
  • SNADNÉ ZAŘAZENÍ DO KATEGORIÍJedno kliknutí stačí na zařazení nově nabytých pozemků do příslušných kategorií.
  • AUTOMATICKÉ VÝPOČTYSystém automaticky nasčítá výměry a pořizovací ceny pozemků po jednotlivých kategoriích, v rámci kategorie je ještě rozčlení na součty pro pozemky s věcným břemenem a bez věcného břemena.

Nyní můžete využít pokročilé inventarizace obecních parcel v mapové aplikaci GisOnline.cz

Podívejte se na výhody inventarizace v nejrozšířenější mapové aplikaci pro obce na https://www.gisonline.cz/reseni/inventarizace-majetku-obce/

Po vyplnění údajů vás budeme kontaktovat pro ověření požadavku.


    Vyplněním formuláře potvrzuji, že mám zájem o zprovoznění aplikace pro „Inventarizaci pozemnku“.


    Odesláním formuláře dávám souhlas s poskytnutím osobních údajů pro potřeby společnosti Cleerio, s.r.o.
    podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.