Aplikace je připravena

GDPR

Co to je GDPR?

GDPR je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu osobních dat, který vstoupil v platnost 25. 5. 2018.
GDPR je zkratka General Data Protection Regulation. Tato pravidla musí dodržovat každý, kdo zpracovává, sbírá nebo jinak nakládá s osobními údaji.

Týká se GDPR CLEERIO Mapové aplikace?

Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. Zasáhne i ty, kteří analyzují nebo sledují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. GDPR se tak dotýká naší firmy i našich produktů. Firemní zásady najdete na samostatné stránce.

CLEERIO Mapová aplikace je připravena na GDPR

Na projektu GDPR jsme začali pracovat s dostatečným předstihem, proto můžeme dnes říct, že
CLEERIO Mapová aplikace je připravena na GDPR a nemusíte se ničeho obávat.

Jak je aplikace připravena na GDPR

Přísné zabezpečení dat a jejich dostupnost

Data jsou uložena ve špičkovém datovém centru s úrovní certifikace Tier III, který garantuje v podstatě nepřetržitý provoz IT a zároveň umožňuje údržbu instalovaných technologií bez ovlivnění chodu centra. Zároveň získal také certifikaci Systému řízení bezpečnosti informací (ISMS).

Uživatelské profily a jejich řízení

Přístup k neveřejným datům je chráněn osobním uživatelským jménem a heslem, které je přidělováno jednotlivým konkrétním uživatelům. Heslo si každý uživatel může kdykoli změnit nastavením v aplikaci.

Veřejná a neveřejná data

Klient si sám určí, která data (agendy/ pasporty) zveřejní všem uživatelům CLEERIO Mapové aplikace a která naopak omezí pouze na konkrétní uživatele. Zpřístupnit nebo naopak omezil lze nejen celé samostatné agendy, ale i jednotlivé údaje u prvků.

Logování a historizace

Jsou nastavena striktní pravidla pro ukládání přístupů a úprav v CLEERIO Mapové aplikaci, včetně jejich zálohování a následné mazání v souladu s novým nařízením GDPR. Včetně správy a ochrany přístupu k těmto datům.

Osobní údaje z Katastru nemovitostí

ČÚZK vydává postupně nová oznámení pro distribuci a zveřejňování údajů z katastru nemovitostí. Podle dosavadních zpráv by neměly být změny v přístupu ke katastrálním datům významné. Bylo oznámeno, že nedojde k žádné změně již v květnu, ale nejdříve ke konci roku. O veškerých změnách Vás budeme průběžně informovat. Více na této stránce ČÚZK: Dopady GDPR na data a služby ČÚZK

Doporučení pro Vás

Pro přihlášení do CLEERIO Mapové aplikace používejte vždy své vlastní unikátní přístupové údaje, které nikomu dalšímu nesdělujte.
Jsou určeny pouze Vám a sdílením by mohlo dojít k jejich zneužití.
Pokud potřebujete nastavit více uživatelů, kontaktujte nás! Chráníte tím sebe a svá data.

Máte otázky?

Chcete potvrdit dokument, doplnit dodatek ke smlouvě o GDPR?