1. místo v soutěži Zlatý erb!

Obec Lipník vyhrála s aplikací Cleerio!

Obec Lipník s mapovou aplikací Cleerio zvítězila v krajském kole soutěže Zlatý erb v kategorii Smart city a nejlepší elektronická služba. Postupuje tak do kola celostátního.

Obec Lipník má díky aplikaci Cleerio přehledný pasport komunikací a veřejného osvětlení, které značně zjednodušují evidenci obecního majetku.  Mapová aplikace také interaktivně zobrazuje vedení inženýrských sítí a je propojena s katastrem nemovitostí, což spolu s integrací územního plánu do aplikace přispívá ke snadné místní veřejné správě.  

Cílem soutěže Zlatý erb je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií. Touto cestou se soutěž Zlatý erb snaží přispět k rozvoji kvality života ve městech a obcích České republiky.